Adopteer een pand, bouw mee aan Leeuwarden in 3D

Het crowdfundingsproject is inmiddels afgesloten en gerealiseerd. De DVD met de 3D-weergave van de stadsplattegrond van Johannes Sems is samen met de 'wandelgids Leeuwarden Sporen van de Gouden Eeuw' integraal gepresenteerd tijdens een speciale avond voor genodigden. Zie hieronder.

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Open Monumentendag, welke dit jaar geheel in het teken zal staan van de manifestatie Leeuwarden in de Gouden Eeuw, is afgelopen dinsdag het 15de deel in de reeks wandelgidsjes met als titel Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van de Gouden Eeuw gepresenteerd, waarbij als extra item het eindresultaat van het  Leeuwarder cowdfundingsproject Bouw mee aan Leeuwarden in 3D, als DVD is bijgevoegd. Het gidsje (inclusief DVD) wordt dit jaar tevens als gelegenheidspublicatie  voor Open Monumentendag 2013 gepresenteerd en is met ingang van 11 september voor € 7,50 verkrijgbaar in de winkel van het HCL.


Persbericht

Vanaf nu kan iedere Leeuwarder een stukje zeventiende eeuwse stad adopteren. Op deze wijze wordt meegeholpen om het Leeuwarden van vierhonderd jaar geleden tot leven te brengen. Voor de tentoonstelling Leeuwarden in de Gouden Eeuw wil het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) de beroemde vogelvluchtkaart van Johannes Sems uit 1603 in 3D uitbrengen. Bekijk hier de 2D-versie op ware grootte waarop de route van de stadswandeling door het Leeuwarden van Saskia Ulenburgh elders op deze website is in ingetekend. De kaart moet de blikvanger worden van de expositie met voorwerpen en archiefstukken over de Friese hoofdstad tussen 1600 en 1700 die in september van start gaat. Net als in Google streetview maken tentoonstellingsbezoekers een spectaculaire tocht door de stad zoals die er rond 1600 uitzag. Men loopt door straten, langs gebouwen en grachten, men gaat naar de markt en naar de kerk, kortom men beleeft het Leeuwarden van eeuwen geleden op heel bijzondere wijze. De kaart wordt op de tentoonstelling op groot scherm geprojecteerd, maar zal ook worden uitgebracht op DVD.

Uitsnede stadsplattegrond Johannes Sems 1603

Voor dit project wordt niet alleen een beroep gedaan op sponsoren en fondsen, maar wordt ook de hulp ingeroepen van alle burgers van Leeuwarden. Tot en met 31 augustus 2013 kan voor verschillende bedragen een stukje stad worden geadopteerd. Voor 100 euro kan meegeholpen worden een gebouw te realiseren waarmee Leeuwarden rond 1600 de buitenwereld imponeerde, zoals de Grote Kerk, het Stadhouderlijk Hof, het Stadhuis of de Vrouwenpoort. Voor 50 euro kan een ‘ gewoon' huis, een molen, een stukje stadswal of singelgracht worden geadopteerd. En voor kleine, maar wezenlijke elementen kan ingetekend worden voor 25 euro. Als dank voor de bijdragen krijgen de intekenaren een dvd, een stadswandelingenboekje en/of een speciale VIP-night in het Natuurmuseum Fryslân, al naar gelang de bijdrage. Download hier de flyer met aanmeldingskaart. De aanmeldingskaart kan worden opgestuurd naar: LHV Aed Levwerd, Antwoordnummer: 6163, 8900 VC Leeuwarden.

Bekijk hier de lijst van intekenaren (bijgewerkt t/m 13 juni)

Bekijk ook de met een gele stip gemarkeerde objecten die reeds zijn geadopteerd in:

Mogelijke objecten welke nog kunnen worden geadopteerd
Het betreft hier slechts een ruw overzicht van bekende gebouwen of herkenbare bouwsels in het vroeg-zeventiende-eeuwse stadsbeeld; in principe kunt u alles op de kaart 'adopteren', van bomen, kaden, bruggen, pijpen, walbeschoeiingen, stukken van de stadswal of grachten tot en met hedendaagse adresaanduidingen in de binnenstad.

De crowdfundingsactie is opgezet met de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd. De officiële aftrap heeft plaatsgevonden op de Nieuwjaarsborrel van historisch Leeuwarden op vrijdag 11 januari 2013. Vele particulieren en instellingen zoals politieke partijen, hebben zich inmiddels over een behoorlijk aantal van de beschikbare objecten ontfermd. Er is een speciale Facebookpagina geopend om het verloop van de actie te kunnen volgen.  Verdere inlichtingen kunnen worden verkregen via penningmeester@aedlevwerd.nl.

De 3D animatie die van deze plattegrond is gemaakt, is dé publiekstrekker van de expositie Leeuwarden in de Gouden Eeuw. Omrop Fryslân  maakte hierover de documentaire ‘Leafde foar in stêd: it Ljouwert fan Sems', het verhaal van de liefde van de Leeuwarders voor hun historische plattegrond. De documentaire is ook op het tv-scherm in de leeszaal van het HCL te zien.

Neem ook kennis van de berichtgeving over dit project in Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad.

Bezoek ook de Facebookpagina: https://www.facebook.com/leeuwardenin3D 

Terug