Burgerboeken > Voornamen > J > Jelle

Jelle

Gesorteerd op respectievelijk achternaam en patroniem.

VerwijzingDatumPersonalia
M226, p. 199 1624/00/00 Jelle Beima
M227, p. 386 1704/03/15 Jelle Bolman
Geboorteplaats: Noordwolde
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 661 1778/07/17 Jelle Bruinsma
Beroep: Metselaar
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep naar ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 536 1743/05/20 Jelle Faber
Geboorteplaats: Ternaard
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 627 1770/12/22 Jelle Geerts Gelsma
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 353 1696/11/17 Jelle Jacobs Keeft
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: God tot een getuige i.p.v. eed.
M228, p. 40 1790/10/27 Jelle Schmidt
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Ondertekent met naam.
M227, p. 539 1744/04/19 Jelle Cornelis Stienstra
Geboorteplaats: Weidum
Betaalt: Burgerwachtgeld
M228, p. 24 1787/04/26 Jelle Hendriks Waterschoot
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Ondertekent met naam.
M227, p. 547 1747/04/08 Jelle Jans Wijngaerden
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 401 1708/02/10 Jelle Abels
Geboorteplaats: Langweer
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Heeft als mennoniet belofte i.p.v. eed gedaan.
M226, p. 151 Voor 10/6/1544 Jelle Adijez.
Geboorteplaats: Warga
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 196 1610/00/00 Jelle Aetses
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 204 & M227, p. 19 1641/10/28 Jelle Annes
Beroep: Tingieter
Geboorteplaats: Dokkum
Betaalt: 6 fl.
M226, p. 197 1613/00/00 Jelle Benedictus
Beroep: Kleermaker
Geboorteplaats: Tietjerk
M226, p. 197 1614/00/00 Jelle Claesz.
Beroep: Steenhouwer
Geboorteplaats: Franeker
M226, p. 195 1607/00/00 Jelle Cornelis
Beroep: Kuiper
Geboorteplaats: Leeuwarden (Vliet)
M226, p. 199 1622/00/00 Jelle Cornelisz.
Beroep: Kuipersgezel
Geboorteplaats: Huizum
M226, p. 200 1626/00/00 Jelle Douwes
Beroep: Koopman
Geboorteplaats: Hantumhuizen
M227, p. 376 1701/07/07 Jelle Douwes
Geboorteplaats: Dronrijp
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 190 1591/00/00 Jelle Eevertsz.
Beroep: Schipper
Geboorteplaats: Heeg
M227, p. 170 1660/05/21 Jelle Haijes
Geboorteplaats: Augustinusga
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 189 1587/00/00 Jelle Hessels.
M226, p. 170 1559/00/00 Jelle Hesselz.
Beroep: Bakker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 180 1556/00/00 Jelle Idsaerdtz.
Geboorteplaats: Blessum
Opmerking: Geregistreerd in 1564.
M226, p. 201 1629/00/00 Jelle Idses
Beroep: Kuiper
Geboorteplaats: Huizum
M226, p. 186 1580/00/00 Jelle Innez.
Beroep: Schipper
Geboorteplaats: Irnsum
M226, p. 202 1636/00/00 Jelle Jacobs
Beroep: Schipper
Geboorteplaats: Woudsend
M226, p. 191 1592/00/00 Jelle Jansz.
Beroep: Bode
Geboorteplaats: Heeg
M227, p. 124 1653/12/08 Jelle Joannes
Geboorteplaats: Sneek
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 554 1749/01/13 Jelle Johannes
Geboorteplaats: Leeuwarden
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 176 1661/05/06 Jelle Joostes
Geboorteplaats: Stavoren
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 469 1726/12/23 Jelle Lammerts
Geboorteplaats: Hijum
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 294 1685/08/21 Jelle Marcus
Beroep: Kleermaker
Geboorteplaats: Oosterlittens
Betaalt: 6 g.g.
M227, p. 203 1667/01/11 Jelle Martens
Geboorteplaats: Boksum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 195 1605/00/00 Jelle Minnes
Beroep: Brouwer
Geboorteplaats: Kimswerd
M226, p. 149 Voor 10/6/1544 Jelle Minthiez.
Geboorteplaats: Spannum
Betaalt: 1,5 g.g.
M226, p. 201 1633/00/00 Jelle Piers
Beroep: Wagenmaker
Geboorteplaats: Rinsumageest
M226, p. 184 1573 of 1574 Jelle Pouwels
M226, p. 200 1628/00/00 Jelle Reiners
Beroep: Glazenmaker
Geboorteplaats: Harlingen
M226, p. 197 1616/00/00 Jelle Riencks
Beroep: Koopman
Geboorteplaats: Wirdum
M227, p. 279 1682/10/05 Jelle Rinties
Geboorteplaats: Balk
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Belofte i.p.v. eed.
M226, p. 181 1564/00/00 Jelle Sijbez.
Geboorteplaats: Sneek
M227, p. 118 1653/01/31 Jelle Simons (Sijnes)
Beroep: Steenhouwer
Geboorteplaats: Balk
Betaalt: 6 g.g.
Opmerking: Beroep m.b.v. ledenlijst metselaarsgilde.
M227, p. 121 1653/05/12 Jelle Takes
Beroep: Apotheker
Geboorteplaats: Franeker
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 205 & M227, p. 34 1643/01/00 Jelle Tiaerts
Geboorteplaats: Berlikum
Betaalt: 6 g.g.
M226, p. 188 1585/00/00 Jelle Wijbesz.
Beroep: Wever