Boedelinventarissen > Beroepen > Rustmeester

Rustmeester

PersoonVerwijzing
Pijtter Schiere, beroep: Rustmeester (1637) Aestimatieboeken, nr. 760
Jan Hendricks, beroep: Rustmeester (1680) Inventarisatieboeken, nr. 2460
Saecke Siercksz., beroep: Rustmeester (1623) Inventarisatieboeken, nr. 1084
Claes Jansen, beroep: Rustmeester (1666) Inventarisatieboeken, nr. 2026
Joost Fransen, beroep: Rustmeester (1678) Inventarisatieboeken, nr. 2370